Om in het buitenland te kunnen werken, kan het zijn dat het nodig is kwalificaties en beroepservaring officieel te laten erkennen. Dit is nodig wanneer het beroep in dat land gereglementeerd is. Denk hierbij aan beroepen als verpleegkundige, mondhygiëniste, apotheker en tandarts. Dit zijn beroepen die alleen uitgevoerd mogen worden als er een bepaald nationaal diploma voor behaald is. Binnen landen van de EU zijn voor de aanvraag van het erkennen van beroepskwalificaties bepaalde regels opgesteld, zodat het uitvoeren van een beroep in een ander land eenvoudig is.

De procedure
Het aanvragen van erkenning kan bij de autoriteiten. Na het indienen van de aanvraag hebben de autoriteiten één maand om de ontvangst te bevestigen en eventueel aanvullende documenten, zoals gewaarmerkte kopieën of beëdigde vertalingen op te vragen. Het besluit moet binnen vier maanden na het ontvangen van de volledige aanvraag genomen worden. Een afwijzing moeten de autoriteiten altijd toelichten. Mocht er geen besluit komen binnen de vier maanden dan kan de zaak voor de nationale rechtbank gebracht worden.

Werkvergunningen
In bepaalde landen binnen de EU gelden nog steeds beperkingen om te kunnen werken voor EU-burgers uit een ander land. Freelancers en zelfstandigen hebben nooit een werkvergunning nodig, maar om bij een bedrijf in dienst te treden, is het sommige landen, zoals Kroatië, wel noodzakelijk een vergunning aan te vragen.

 

Tags: , ,