Naast het in loondienst treden bij een bedrijf in het buitenland, kan het natuurlijk ook je droom zijn om een eigen onderneming te starten over de grenzen of om als internationaal ondernemer vanuit Nederland in andere landen te opereren.

Ondanks dat er binnen de Europese Unie een vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal bestaat kan het grensoverschrijdend ondernemen nog erg ingewikkeld zijn. De administratieve verplichtingen kunnen een drempel zijn voor vooral de kleine en middelgrote ondernemingen. In Brussel is één van de speerpunten om de bureaucratische barrières te verminderen door Europese wetsvoorstellen voor bijvoorbeeld een snelle btw-afhandeling.

De Nederlandse overheid wil bedrijven die de stap naar het buitenland willen maken ondersteunen. Ze verstrekken bijvoorbeeld gratis basisinformatie over verschillende landen. Sinds 2012 kunnen ondernemers ook online terecht bij zogenaamde ondernemingspleinen voor advies, vergunningen en subsidies. Wil je de hele onderneming naar een ander Europees land verhuizen of een onderneming starten over de grens, lees je dan niet alleen goed in over de lokale wetten en regelgeving voor ondernemers, maar verdiep je ook in de afzetmarkt van het land.

 

Tags: , ,