De OESO (club van 34 overwegend rijke landen) hield begin 2012 een onderzoek bij zijn lidstaten om te onderzoeken waar het werk en leef klimaat het beste is. De balans tussen werk en privé stond daarbij centraal. De volgende drie maatstaven werden gebruikt: het percentage mensen dat zeer lange werkweken maakt, de werkgelegenheid van vrouwen met kinderen en het aantal uren ontspanning per dag.

De belangrijkste conclusies zijn dat Europese landen het goed doen, de top tien bestaat geheel uit Europese landen. Denemarken staat op 1, gevolgd door Noorwegen en de top 3 wordt afgesloten door Nederland.

 

Tags: , ,