Als je besluit om te gaan werken in het buitenland, zal er veel regelwerk en voorbereiding aan vooraf gaan voor het vertrek uiteindelijk zover is. Drie tips om nog beter voorbereid te zijn:

  1.  Bedenk goed waarom je weg wilt uit Nederland en wat je precies zoekt in het buitenland. Een proefreis naar het land waar je wilt gaan wonen en werken kan een eerste stap zijn en het informeren bij mensen uit die omgeving of mensen die eenzelfde stap hebben gemaakt,  kan inzicht geven of het land aan je verwachtingen (kan) voldoen. Zorg ook dat je de taal van het land voldoende spreekt om je beroep te kunnen beoefenen.
  2. Om te solliciteren is het niet noodzakelijk om al in het buitenland te wonen, de zoektocht kan ook prima gestart worden vanuit Nederland. Zo staan in buitenlandse kranten en vakbladen, te vinden in openbare bibliotheken of online, vaak vacatures. Het UWV WERKbedrijf heeft vacatures, van moeilijk te vervullen, vacatures in Europa en het European Employment Services (Eures) is een soort arbeidsbureau van de landen van de Europese Economische Ruimte. Het kan ook helpen om contact op te nemen met je beroepsvereniging in Nederland. Vaak hebben zij contacten met zusterverenigingen in het buitenland.
  3. Waar veel mensen die werk zoeken in het buitenland mee te maken krijgen is de erkenning van Nederlandse diploma’s. Voor het verkrijgen van buitenlandse erkenning voor je diploma’s kan de Dienst Uitvoering Onderwijs helpen of Nuffic. Deze laatste organisatie kan ook geraadpleegd worden voor het erkennen van beroepskwalificaties.
 

Tags: , , ,